Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Документи

ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОПОВО РАСПИСАНИ ЗА 26.4.2020

Особа за контакт и додатне информације:
председница ОИК, Анкица Јожика, телефон: 063 549 594

Одлука о прописивању образаца за изборе одборника у СО - doc

Образац 1 - doc
Образац 2 - doc
Образац 3 - doc
Образац 4 - doc
Образац 5 - doc
Образац 6 - doc
Образац 7 - xls
Образац 8 - doc
Образац 9 - doc
Образац 10 - doc

Упутство за спровођење избора - doc

Измене и допуне упутства за спровођење избора - doc

Пословник ОИК- doc

Решење о проглашењу изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ - pdf

Изборнa листа кандидата за одборнике  АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ ДЕЦУ - pdf

Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - ЗА НАШУ ДЕЦУ у проширени састав ОИК и бирачких одбора - pdf

Решење о проглашењу изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Руска странка (ЈРС) Жанна Кнежевић- pdf

Изборна листa кандидата за одборнике ИВИЦА ДАЧИЋ Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена Руска странка (ЈРС) Жанна Кнежевић- pdf

Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ Социјалистичка партија Србије (СПС) Јединствена руска странка (ЈРС)  Жанна Кнежевић у проширени састав ОИК и бирачких одбора - pdf
Изборна листa кандидата за одборнике Демократска партија Македонаца(ДПМ) др НЕНАД КРСТЕСКИ - pdf

Решење о испуњењу услова за одређивање опуномоћених представника подносиоца изборне листе др НЕНАД КРСТЕСКИ (ДПМ) Демократска партија македонаца у проширени састав општинске изборне комисије и и бирачких одбора - pdf

Роковник- doc

Решење о прекиду изборних радњи- pdf

Решење о наставку спровођења изборних радњи- pdf

Закључак о важењу образаца- pdf

Роковник за вршење изборних радњи- pdf

Упутство о изменама и допунама упутства за спровођење избора за одборнике скупштине општине Опово расписане за 26. април 2020. године- pdf

Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике скупштине општине Опово који ће се одржати 21.06. 2020. године- pdf

Одлука о одређивању боје гласачког листића и контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за гласање на изборима за одборнике скупштине општине Опово који ће се одржати 21.06. 2020. године- pdf

Одлука о прописивању образаца за спровођење избора за одборнике скупштине општине Опово и обрасци који ће се одржати 21. 06.2020. године - zip

Решење о одређивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике скупштине општине Опово који ће се одржати 21.06. 2020. године- pdf

Решење о одређивању збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Опово - pdf

Записник о раду изборне комисије општине Опово на утврђивању резултата избора за одборнике скупштине општине Опово- pdf
ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Одлука о расписивању избора са Савете месних заједница - pdf


ИЗБОРИ ЗА ОДБОРНИКЕ СО ОПОВО 2016. ГОДИНЕ

Записник о раду Општинске изборне комисије на утвђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Опово одржаних 24. априла 2016. године  и поновљених избора одржаних 02.05.2016. године - pdf

Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине општине Опово - pdf

Решење о проглашењу Изборне листе ЈЕДИНСТВЕНА РУСКА СТРАНКА - ЖАННА КНЕЖЕВИЋ - pdf

Решење о проглашењу Изборне листе ДР. ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - pdf

Решење о проглашењу Изборне листе ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ - НЕНАД ЧАНАК - pdf

Решење о проглашењу Изборне листе ЛИСТА ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ ЂУРИЦА САВКОВ ДРАГАН СТАНИВУК - pdf

Решење о проглашењу Изборне листе ИВИЦА ДАЧИЋ - СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) чији је носилац Ивица Дачић - pdf

Решење о проглашењу Изборне листе ГРУПА ГРАЂАНА "МИЛОРАД СОЛДАТОВИЋ" чији је носилац Милорад Солдатовић - pdf

Решење о проглашењу Изборне листе бр. 1 АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ чији је носилац Александар Вучић - pdf

Списак бирача који подржавају изборну листу кандидата за одборнике СО Опово - doc


ОПШТИНСКА УПРАВА

Службени гласници општине Опово  

 Број запослених и радно ангажованих лица у општинској управи општине Опово - pdf

 Образац заштита података о личности - pdf

 Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке -zip

Списак овлашћених службених лица за вођење управног поступка - pdf

Административне процедуре општа управа

Административна процедура - друштвене делатности

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке ОПШТИНСКА УПРАВА - pdf

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке ОПШТИНА - pdf

ИНФОРМАТОР О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКОГ ВЕЋА, ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ОПОВО 15.11.2017 -ИЗМЕНА  08. АПРИЛ 2019 - pdf

Извештај о усвајању ЛАП - pdf

Упутство о применама одредаба члана 9 и 103 Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", бр. 18/16) којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција - pdf

Локални план за борбу против корупције општине Опово - pdf

Одлука о Општинској управи - pdf

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе Опово - pdf

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЈАВНУ УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Локални акциони план за младе општине Опово 2018 - pdf

Правилник о изменама и допунама правилника о начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама - pdf

Правилник о изменама и допунама правилника о начину  суфинансирања пројеката удружења грађана- pdf

Проглас начелницима округа - pdf

Одлука о социјалној заштити - pdf

Одлука о материјалној помоћи за потребе издавања личних карти - pdf

Одлука о оснивању канцеларије за младе - pdf

Одлука о равноправности полова - pdf

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021 годину - pdf

 Ребаланс  Буџета бр 1 за 2021 годину- zip

 Буџет за 2021 годину- zip

Измена плана јавних набавки општине Опово за 2021 - xls

План јавних набавки општине Опово за 2021 - xls

Закључак о ценама ППЗ за 2020 годину- pdf

Нацрт годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Опово за 2020. годину (за сада још није усвојен и комплетан) - zip

Упутство за припрему одлуке о  Буџету за 2021 годину- zip

Нацрт Буџета за 2020 годину- zip

Јавни позив за вршење услуга складиштења пољопривредних производа са пољопривредног земљишта у државној својини - pdf

Јавни позив за вршење услуга скидања и транспорта усева са пољопривредног земљишта у државној својини - pdf

Одлука о утврђивању просечних цена одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020 годину - pdf

 Упутство за припрему одлуке о Буџету за 2020 годину- zip

 Стратегија руралног развоја општине Опово- pdf

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Опово - pdf

Упутство за припрему Буџета за 2019. годину

Административне процедуре - локална пореска администрација

Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама - pdf

Одлука о буџету општине Опово за 2018 годину - zip

Закључак о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину за територију општине Опово - pdf

Одлука о додели уговора за јавну набавку - Непредвиђени радови на санацији и адаптацији објекта здравства - амбуланта Сефкерин - pdf

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2018. годину - pdf

Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Опово за 2019. годину - xls

План јавних набавки за 2017. годину - Општина Опово - pdf

Закључак о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину за територију општине Опово - pdf

Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Опово - pdf

План јавних набавки за 2017. годину - Општинска управа Опово - pdf

Квартални извештаји Општина Опово - 2016 - zip

Квартални извештаји Општинска управа Опово - 2016 - zip

Одлука о буџету општине Опово за 2017. годину - zip

Измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општина Опово 28.11.2016 - pdf

Измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа Опово - 08.11.2016 - pdf

Измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општина Опово 07.10.2016 - pdf

Измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општина Опово 27.09.2016 - pdf

Измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општина Опово 13.09.2016 - pdf

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Опово за 2017. годину - pdf

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Опово - pdf

Измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа Опово - 05.08.2016 - pdf

Измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општина Опово 22.06.2016 - pdf

Одлука о буџету општине Опово за 2016. годину - zip

Измена плана јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа Опово - 25.05.2016 - pdf

План јавних набавки за 2016. годину - Општина Опово - pdf

План јавних набавки за 2016. годину - Општинска управа Опово - pdf

Одлука о порезу на имовину за 2016. годину - pdf

Одлука о сахрањивању и гробљима - pdf

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО - ПРАВНЕ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Порталу за електронско подношење захтева за грађење можете приступити посредством следећег линка https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal

ДОКУМЕНТИ ПРОСТОРНОГ И УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНИРАЊА

Административне процедуре - комунално стамбена област

Административне процедуре - урбанизам

Административне процедуре - заштита животне средине

Програм коришћења остварених средстава од накнаде за коришћење геотермалних ресурса и минералних сировина општине Опово за 2019 годину и сагласност - zip

Републичке административне таксе за захтеве у обједињеној процедури НОВО - pdf

Општинске таксе за списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова - pdf

Обједињена процедура - Електронска дозвола

Стамбени послови (образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице и упутство) - zip

Донета решења о регистрацији стамбених заједница - zip

ИНСПЕКЦИЈА

Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Опово - pdf

Одлука о минималној цени за текуће и инвестиционо одржавање - pdf

Надлежност општинске инспекције у области заштите животне средине - pdf

Измене и допуне просторног плана општине Опово - материјал за рани јавни увид - pdf

Обједињена процедура у поступку издавања грађевинских дозвола (Локацијски услови, Грађевинске дозволе и Решења по члану 145 Закона)

Списак донетих решења о озакоњењу објеката - pdf

Програм пописа незаконито изграђених објеката за општину Опово по целинама - pdf

Извештај о коришћењу средстава фонда за заштиту животне средине општине Опово за 2018. годину - pdf

Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији општине Опово - pdf

Озакоњење објеката - Програм пописа незаконито изграђених објеката за општину Опово по целинама - pdf

Образац захтева за конверзију земљишта - zip

Образац захтева за давање сагласности у погледу мера заштите од пожара - zip

Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа паса и мачака луталица - pdf

Регистар инвеститора - правна лица - pdf

Регистар инвеститора - физичка лица - pdf

Регистар локацијских дозвола - pdf

Регистар грађевинских дозвола - pdf

Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња на територији општине Опово - pdf

Одлука о обављању комуналне делатности на територији општине Опово - pdf

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта - pdf

Одлука о комуналној инспекцији - pdf

СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ

Статут општине Опово - pdf

Етички кодекс понашања функционера општине Опово - pdf

Етички кодекс понашања функционера локалне самоуправе  - pdf

Регистар јавних служби, јавних предузећа и других органа чији је оснивач општина Опово - pdf

Пословник о раду Скупштине општине Опово - pdf