Глас Oпова
Регистар јавних слижби
Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад
Србија ствара могућности

Контакт

ОПШТИНА ОПОВО

Бориса Кидрича бр. 10
26204 Опово
тел: 013 681 030
факс: 013 681 202
e-mail: kabinet@opovo.org.rs

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ОПОВО

Милош Марков
тел: 013 681 091

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Анка Симин Дамјанов
тел: 013 681 091

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ОПОВО

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Јелена Петровић, дипл.правник
тел: 013 681 030

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЈАВНУ УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Анкица Јожика, дипл.правник
тел: 013 681 030

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИМОВИНСКО ПРАВНЕ, СТАМБЕНО КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Раде Цветановић, дипл.инж. грађевине
тел: 013 681 030

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Славко Манчев, дипл.инж. пољопривреде
тел: 013 681 030

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ОПОВО

ЧЛАНОВИ:

1. Милош Марков, председник општине Опово изабран на конститутивној седници Скупштине Општине Опово одржаној дана 28.08.2020. године,
2. Анка Симин Дамјанов, заменик председника Општине Опово изабрана на конститутивној седници Скупштине Општине Опово одржаној дана 28.08.2020. године,
3. Горан Дивљачки, члан,изабран на конститутивној седници Скупштине општине Опово одржаној дана 28.08.2020. године,
4. Горан Фогл, члан, изабран на конститутивној седници Скупштине општине Опово
5. Игор Вујић, члан, изабран на конститутивној седници Скупштине општине Опово одржаној дана 28.08.2020. године
6. Милован Кнежевић, члан, изабран на конститутивној седници Скупштине општине Опово одржаној дана 28.08.2020. године,
7. Весна Станојев, члан, изабрана на конститутивној седници Скупштине општине Опово одржаној дана 28.08.2020. године, 


СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПОВО

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Ненад Јосић
е маил: predsednik.skupstine@opovo.org.rs
тел: 013 682-070

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Драган Угринов
тел: 013 682-070

УСТАНОВЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ

ЈП „МЛАДОСТ“ ОПОВО
тел: 013 681 544

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ОПОВО
тел: 013 681 512

ДОМ ЗДРАВЉА ОПОВО
тел: 013 681 108

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
тел: 013 681 660

ОПШТИНСКА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
тел: 013 682 174